Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532047
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022
6/16/2022 9:22:47 AM     
Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 41/KH-STP về kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích kiểm tra kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn; phát hiện, xử lý những vi phạm, sai sót trong quá trình thực hiện để có sự chấn chỉnh kịp thời và giải pháp khắc phục, tháo gỡ; qua đó hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho cơ sở và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trong công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi.

Việc kiểm tra bao gồm các nội dung về:

- Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: Triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đăng ký việc sinh, kết hôn, khai tử, giám hộ, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn; đăng ký việc sinh, khai tử quá hạn; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác; ghi chép sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch, khóa sổ hộ tịch, báo cáo số liệu thống kê hộ tịch; thu, nộp lệ phí hộ tịch; việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về hộ tịch; Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Rà soát, đối chiếu, cập nhật việc đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu về dân cư.

- Kiểm tra công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực hợp đồng, giao dịch; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản; chứng thực văn bản khai nhận di sản; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực giấy ủy quyền; chứng thực hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật; Thu nộp lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, cấp bản sao; việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về chứng thực.

- Kiểm tra công tác nuôi con nuôi: Tình hình giải quyết nuôi con nuôi trong nước.

Về đối tượng, niên độ, thời gian tiến hành kiểm tra, Kế hoạch nêu rõ:

- Đối tượng kiểm tra: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và lựa chọn 03 đơn vị cấp xã/Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để kiểm tra.

- Niên độ kiểm tra: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (Riêng đối với 02 huyện Tu Mơ Rông và Đắk Hà, niên độ tiến hành kiểm tra sẽ được kiểm tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022).

- Thời gian kiểm tra: Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trong 03 ngày/Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thời gian dự kiến trong quý III và quý IV/2022. Lịch kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể đến các đơn vị trước khi tiến hành kiểm tra./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Icon  Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/7/2022
Icon  Bộ Tư pháp giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
Icon  Không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản
Icon  Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Icon  Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp chỉ đạo nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Icon  Hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp
Icon  Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Icon  Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC