Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532025
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
6/16/2022 9:26:13 AM     
Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác, các địa bàn còn tồn tại, hạn chế; tạo tiền đề hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022, ngày 13/6/2022, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1920/KH-BTP tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, các nội dung tổ chức thực hiện bao gồm:

(1) Các nội dung sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

- Đánh giá kết quả thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác thường xuyên năm 2022 (được nêu tại Phần thứ hai của Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2022 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022); Kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, trong đó trọng tâm là việc thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác tư pháp đến hết năm 2022 đảm bảo bám sát các Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

(2) Các Báo cáo chuyên đề của các đơn vị thuộc Bộ, địa phương

- Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THAHC thông qua hoạt động giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

- Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương.

- Tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại địa phương.

(3) Về hình thức, thời gian

- Về hình thức và địa điểm: Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu (điểm cầu Trung ương - điểm cầu chính và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Điểm cầu Trung ương tổ chức tại Trụ sở Bộ Tư pháp. Điểm cầu của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Phòng họp trực tuyến của UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Về thời gian: Dự kiến Hội nghị được tổ chức trong 1/2 ngày, trong khoảng từ ngày 11-20/7/2022.

(4) Thành phần tham dự Hội nghị

- Đối với điểm cầu Trung ương

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành; Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Công chức, viên chức là chuyên viên cao cấp, lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ; Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

- Đối với điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố

Đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố; Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Sở Tư pháp; một số Trưởng Phòng Tư pháp trên địa bàn; một số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (Tùy vào điều kiện thực tế các Sở Tư pháp có thể chủ động triệu tập thêm thành phần liên quan). Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, các Trường Cao đẳng Luật tham dự tại điểm cầu các tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố; Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
Icon  Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022
Icon  Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Icon  Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/7/2022
Icon  Bộ Tư pháp giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
Icon  Không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản
Icon  Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Icon  Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp chỉ đạo nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC