Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176790
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Các tổ chức có liên quan đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
6/16/2022 9:27:40 AM     
Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, các tổ chức có liên quan đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, cụ thể:

1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước

- Trung tâm phát triển quỹ đất;

- Cơ quan, đơn vị có chức năng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Đối với đất có tài sản thuộc sở hữu Nhà nước gắn liền với đất đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá là Sở Tài chính hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước: Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước của cấp có thẩm quyền, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước với đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Cơ quan, đơn vị được quy định nêu trên có trách nhiệm là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước cho người trúng đấu giá; trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước để thực hiện dự án đầu tư thì cung cấp thông tin của dự án cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp thông tin để biết và quyết định tham gia đấu giá.

2. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, gồm:

- Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: (i) Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; (ii) Doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Hội đồng đấu giá tài sản trong trường hợp luật quy định việc đấu giá tài sản phải do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện hoặc không lựa chọn được đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Nhiệm vụ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước là tổ chức cuộc đấu giá tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản và phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước đã được phê duyệt. Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước phù hợp với nội dung của phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước đã được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022 và thay thế Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
Icon  Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022
Icon  Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Icon  Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/7/2022
Icon  Bộ Tư pháp giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
Icon  Không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản
Icon  Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Icon  Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC