Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4177044
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh
6/18/2022 10:06:48 PM     
Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1866/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng; đồng thời, thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Đồng thời, tạo cơ hội cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL; thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cá nhân xuất sắc trong công tác PBGDPL; tổng kết, đánh giá những cách làm hay, đa dạng hóa hình thức PBGDPL; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Tại Kế hoạch nêu rõ các nội dung tổ chức thực hiện bao gồm:

1. Đối tượng: Đối tượng Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (sau đây gọi tắt là báo cáo viên pháp luật) và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (sau đây gọi tắt là tuyên truyền viên pháp luật) được công nhận tại Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan.

2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Nội dung thi: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là kỹ năng thuyết trình; Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân…

4. Cách thức tổ chức thi

-  Đối với cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tổ chức cuộc thi ở cấp huyện hoặc lựa chọn, cử 01 báo cáo viên pháp luật và 01 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh.

- Đối với cấp tỉnh: Đối với báo cáo viên pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: căn cứ tình hình thực tiễn và số lượng báo cáo viên pháp luật hiện có, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức hoặc lựa chọn, cử 01 báo cáo viên pháp luật tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh.

Trên cơ sở danh sách người dự thi do các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện cử tham dự, tiến hành tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh để xếp giải và lựa chọn, cử báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức (nếu có).

5. Hình thức thi: Tổ chức Cuộc thi thông qua hình thức sân khấu hóa hoặc lựa chọn các hình thức khác (thi trực tuyến…) đảm bảo đặc điểm tình hình, nguồn lực và điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức Cuộc thi.

6. Thời gian thi: Thời gian tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh dự kiến từ ngày 26/9/2022 đến ngày 04/10/2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; tổng kết Cuộc thi và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; báo cáo về kết quả tổ chức Cuộc thi khi có yêu cầu; đảm bảo, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định hiện hành./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Các tổ chức có liên quan đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
Icon  Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022
Icon  Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Icon  Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/7/2022
Icon  Bộ Tư pháp giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
Icon  Không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản
Icon  Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC