Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4047140
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
6/21/2022 9:30:40 PM     
Ngày 17/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1369/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, Kế hoạch nêu rõ các nội dung thực hiện bao gồm:

(1) Chủ đề thực hiện: Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(2) Khẩu hiệu tuyên truyền

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

(3) Các nội dung hoạt động sau:

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương trong tham mưu Hội đồng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với các nội dung: đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ Tư pháp: Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu khoa học để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề… hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng, phát hành số chuyên đề 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Xây dựng mô hình Bản tin số về pháp luật; Khai trương Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử; Tổ chức các chương trình thanh niên về PBGDPL (cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, các hoạt động thanh niên tình nguyện phổ biến pháp luật tại vùng sâu, vùng xa…) gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư pháp

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do Bộ Tư pháp quản lý đến Nhân dân bằng hình thức phù hợp; Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ năm 2022 (thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”); Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí phục vụ đợt cao điểm truyền thông hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức Tọa đàm chuyên đề "Tăng cường công tác truyền thông hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022"; Xây dựng, thực hiện các phóng sự, chương trình phỏng vấn, tọa đàm, giao lưu, quảng cáo, clip âm thanh quảng bá, cổ động, ấn phẩm truyền thông về 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam…

- Thu hút các nguồn lực xã hội hóa tham gia, hỗ trợ tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Sẽ bổ sung cách thức đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online khi mua nhà đất dự án
Icon  Quy định về tiếp nhận, xử lý và quản lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Icon  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Các tổ chức có liên quan đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
Icon  Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC