Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4047324
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn
6/23/2022 8:41:45 AM     
Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 1946/UBND-NC để chỉ đạo triển khai Văn bản số 1868/BTP-HTQTCT ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan:

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, triển khai tái cấu trúc quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi để tiếp tục triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn trực tuyến và thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn trên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành làm cơ sở thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan để trao đổi, thống nhất thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Sẽ bổ sung cách thức đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online khi mua nhà đất dự án
Icon  Quy định về tiếp nhận, xử lý và quản lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Icon  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Các tổ chức có liên quan đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC