Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4047051
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6/23/2022 8:45:03 AM     
Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1945/KH-UBND triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện bao gồm:

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nền tảng số: Thông tin kịp thời Danh mục nền tảng số quốc gia; Hoạt động của từng nền tảng số quốc gia (giới thiệu, các chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, các điển hình sử dụng nền tảng, hiệu quả hoạt động của nền tảng, hướng dẫn sử dụng, hỏi đáp về nền tảng, …) để cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nắm bắt. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, đài phát thành, truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở và qua mạng internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân về việc phát triển và sử dụng nền tảng số và nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm nhằm giới thiệu, phổ biến về các nền tảng số quốc gia. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác các nền tảng số quốc gia.

2. Triển khai sử dụng các nền tảng chuyển đổi số quốc gia

+ Danh mục các nền tảng số quốc gia triển khai sử dụng trên địa bàn tỉnh

Căn cứ danh mục các nền tảng số Quốc gia nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất tổ chức, triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý trên địa bàn tỉnh:

- Nhóm nền tảng hạ tầng số: Bao gồm các nền tảng điện toán đám mây Chính phủ; điện toán đám mây doanh nghiệp; địa chỉ số; bản đồ số.

- Nhóm nền tảng chính phủ số: Bao gồm các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; tổng hợp, phân tích dữ liệu; định danh người dân và xác thực điện tử; khảo sát, thu thập ý kiến người dân.

- Nhóm nền tảng công nghệ số cốt lõi: Bao gồm các nền tảng trí tuệ nhân tạo; thiết bị IoT; trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC); trợ lý ảo; trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC).

- Nhóm nền tảng y tế - giáo dục - văn hóa - xã hội: Bao gồm các nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước; họp trực tuyến thế hệ mới; dạy học trực tuyến; học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS); đại học số; hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; quản lý tiêm chủng; hồ sơ sức khỏe điện tử; trạm y tế xã; phát thanh số (trực tuyến); truyền hình số (trực tuyến); bảo tàng số; quản trị và kinh doanh du lịch; mạng xã hội thế hệ mới.

- Nhóm nền tảng tài chính - ngân hàng - kinh doanh: Bao gồm các nền tảng hóa đơn điện tử; quản trị tổng thể; kế toán dịch vụ; nhóm nền tảng nông nghiệp - giao thông - kho vận - công thương; dữ liệu số nông nghiệp; truy xuất nguồn gốc nông sản; sàn thương mại điện tử; tối ưu hóa chuỗi cung ứng; quản trị và kinh doanh vận tải.

+ Tổ chức triển khai sử dụng các nền tảng chuyển đổi số quốc gia: Bố trí, phân bổ đủ nguồn nhân lực, tài lực và vật lực đảm bảo việc sử dụng, nhân rộng nền tảng số quốc gia do địa phương, đơn vị phụ trách. Tích cực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan chủ quản, các doanh nghiệp có các nền tảng số quốc gia để phát triển và đưa vào sử dụng tại địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, liên thông dữ liệu; tạo hệ sinh thái dữ kiệu và đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bổ sung kiến thức, kỹ năng liên quan cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sử dụng nền tảng số.

3. Xác định các nền tảng số của địa phương và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số ở địa phương: Các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nền tảng số đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số quốc gia hoặc có năng lực nghiên cứu, phát triển nền tảng số quốc gia đăng ký nền tảng số của mình tham gia chương trình phát triển nền tảng số quốc gia với Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua Sở Thông tin và Truyền thông.

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi, xây dựng, phát triển nền tảng số chất lượng, thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí do Cơ quan chủ quản và Bộ Thông tin và truyền thông đưa ra. Triển khai xây dựng, phát triển và đưa vào sử dụng nền tảng số quốc gia theo kế hoạch, đề án, dự án được duyệt. Đề xuất các chính sách, giải pháp cụ thể cần ban hành, triển khai để đẩy nhanh phát triển và đưa nền tảng số vào sử dụng, thúc đẩy sử dụng rộng rãi.

4. Về giải pháp: Rà soát, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai, sử dụng các nền tảng số quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các nền tảng số để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Thông tin, tuyên truyền về các nền tảng số quốc gia, của tỉnh, giới thiệu, quảng bá rộng rãi các nền tảng số quốc gia, của tỉnh đạt các yêu cầu.

Phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các thông tin xuyên tạc, độc hại, sai sự thật về các nền tảng số quốc gia và các chương trình, kế hoạch phát triển và ứng dụng nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng, động viên cơ quan, doanh nghiệp triển khai, sử dụng có hiệu quả các nền tảng chuyển đổi số quốc gia để thực hiện chuyển đổi số toàn diện, triệt để…./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Icon  Triển khai hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Sẽ bổ sung cách thức đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online khi mua nhà đất dự án
Icon  Quy định về tiếp nhận, xử lý và quản lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Icon  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Các tổ chức có liên quan đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC