Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4177024
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022
7/30/2022 10:01:27 AM     

 

Thể lệ Cuộc thi


Các phụ lục hướng dẫn Cuộc thi


Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo Cuộc thi


Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi


Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

BTC  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo: Tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Icon  Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 24 lô (thửa) đất ở tại huyện Ngọc Hồi
Icon  Thông báo công khai dự kiến chuyển đổi chức vụ đối với công chức
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2022
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế
Icon  Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
Icon  Thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC