Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176819
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
8/1/2022 10:53:02 AM     
Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Quyết định số 1496/QĐ-BTP ngày 06/7/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp.

Theo đó, tại Điều 15 Quyết định số 1496/QĐ-BTP quy định rõ về quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn. Cụ thể:

Bước 1: Bộ phận tổ chức cán bộ hoặc cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự rà soát, thống kê số lượng người của đơn vị đủ điều kiện, tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn, báo cáo Thủ trưởng đơn vị để tổ chức xét.

Bước 2: Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị họp xét hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình, trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hoặc đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động theo thẩm quyền.

Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của công chức, viên chức và người lao động các Cục Thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng; báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Bước 3: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp hồ sơ, danh sách công chức, viên chức và người lao động do các đơn vị thuộc Bộ đề nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng; báo cáo Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Bộ Tư pháp xem xét.

Bước 4: Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Bộ Tư pháp họp xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng trên cơ sở hồ sơ và danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị do Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp; báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định./.

Phạm Văn Chung  
Bài viết trước:
Icon  Sở Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ
Icon  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026
Icon  Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Icon  Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Icon  Sửa đổi, bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Icon  Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng
Icon  Tổ chức Hội nghị Đảng bộ Sở Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC