Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763876
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
Thông tin đấu thầu
9/8/2022 10:15:16 AM     

Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp: In ấn lặp đặt pano, băng rôn, cờ phướn treo hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam


Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp: In ấn 07 loại tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải thương mại năm 2022


Quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài liệu Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum từ năm 2013 trở về trước


Quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài liệu Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum từ năm 2013 trở về trước


Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài liệu Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum từ năm 2013 trở về trước (bước 6-23)

Sở Tư pháp Kon Tum  
Bài viết trước:
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH KON TUM
Icon  Tài liệu họp, Hội nghị, Hướng dẫn nghiệp vụ
Icon  Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân
Icon  KẾ HOẠCH, KẾT LUẬN, KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Icon  PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (SARS-COV-2)
Icon  Các tổ chức giám định tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề Luật sư
Icon  DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Icon  Tài liệu hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật
Icon  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC