Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764405
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh
9/26/2022 12:48:19 PM     
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3181/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14 tháng 9 năm 2022. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn; đồng thời kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh trong năm 2023.

Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng Covid-19 vào hệ thống quản lý tiêm chủng trên nền tảng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh hướng dẫn việc triển khai cập nhập, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu quản lý hội viên, đoàn viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho các cấp hội có liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện (sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương). Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phối hợp, hướng dẫn và xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực
Icon  Chấn chỉnh công tác đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2022
Icon  Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Icon  Tọa đàm “đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
Icon  Những địa điểm nào bắt buộc phải đeo khẩu trang theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế
Icon  Hướng dẫn triển khai tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn xét và đề nghị khen thưởng tổng kết đối Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC