Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4772069
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Sở Tư pháp giới thiệu tài liệu, các mẫu pano, khẩu hiệu phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
10/25/2022 12:55:35 PM     
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 14/10/2022 của Sở Tư pháp về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên cơ sở hướng dẫn và mẫu pa nô tuyên truyền của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum giới thiệu Tài liệu và các mẫu pano phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tài liệu Ngày Pháp luật năm 2022


Mẫu Pano:

  

  

Các khẩu hiệu tuyên truyền

Các mẫu cờ phướn cổ động

    

   

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo thời gian, địa điểm Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022
Icon  Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022
Icon  Thông báo: Tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Icon  Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 24 lô (thửa) đất ở tại huyện Ngọc Hồi
Icon  Thông báo công khai dự kiến chuyển đổi chức vụ đối với công chức
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2022
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế
Icon  Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC