Đăng nhập
Thứ 7, ngày 24 tháng 10 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2471503
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
6/26/2016 10:04:07 AM     

Cấp tỉnh

1. Lĩnh vực chứng thực

2. Lĩnh vực công chứng

3. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

4. Lĩnh vực Luật sư

5. Lĩnh vực nuôi con nuôi

6. Lĩnh vực quản tài viên

7. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

8. Lĩnh vực trọng tài thương mại

9. Lĩnh vực Hòa giải thương mại

10. Lĩnh vực Đấu giá tài sản

11. Lĩnh vực Quốc tịch

Cấp huyện

1. Lĩnh vực chứng thực

2. Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

3. Lĩnh vực Hộ tịch

4. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Cấp xã

1. Lĩnh vực chứng thực

2. Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

3. Lĩnh vực Hộ tịch

4. Lĩnh vực nuôi con nuôi

TBT  
Bài viết trước:
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Icon  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  SỔ TAY NGHIỆP VỤ KIÊM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Icon  TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM
Icon  THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC