Đăng nhập
Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2541586
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
LỊCH CÔNG TÁC
7/11/2016 8:41:43 AM     

Lịch công tác từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

Lịch công tác từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

Lịch công tác từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

Lịch công tác từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Lịch công tác từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020

Lịch công tác từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Lịch công tác từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Lịch công tác từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020

Lịch công tác từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020

Lịch công tác từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

Lịch công tác từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020

Lịch công tác từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020

Lịch công tác từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

Lịch công tác từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020

Lịch công tác từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

Lịch công tác từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020

Lịch công tác từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

Lịch công tác từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020

Lịch công tác từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

Lịch công tác từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020

Lịch công tác từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020

Lịch công tác từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

Lịch công tác từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

Lịch công tác từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020

Lịch công tác từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020

Lịch công tác từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020

Lịch công tác từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020

Lịch công tác từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020

Lịch công tác từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020

Lịch công tác từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020

Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020

Lịch công tác từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020

Lịch công tác từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

Lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020

Lịch công tác từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020

Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020

Lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020

Lịch công tác từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020

Lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020

Lịch công tác từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020

Lịch công tác từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020

Lịch công tác từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020

Lịch công tác từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

Lịch công tác từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

Lịch công tác từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

Lịch công tác từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019.

Lịch công tác từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019.

Lịch công tác từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019.

Lịch công tác từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019.

Lịch công tác từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019.

Lịch công tác từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019.

Lịch công tác từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019.

Lịch công tác từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019.

Lịch công tác từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

Lịch công tác từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.

Lịch công tác từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019.

Lịch công tác từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019.

Lịch công tác từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019.

Lịch công tác từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019.

Lịch công tác từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019.

Lịch công tác từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019.

Lịch công tác từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019.

Lịch công tác từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019.

Lịch công tác từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019.

Lịch công tác từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019.

Lịch công tác từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019.

Lịch công tác từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019.

Lịch công tác từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019.

Lịch công tác từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019.

Lịch công tác từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019.

Lịch công tác từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019.

Lịch công tác từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019.

Lịch công tác từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019.

Lịch công tác từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019.

Lịch công tác từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019.

Lịch công tác từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

Lịch công tác từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019.

Lịch công tác từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019.

Lịch công tác từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019.

Lịch công tác từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019.

Lịch công tác từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019.

Lịch công tác từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019.

Lịch công tác từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019.

Lịch công tác từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019.

Lịch công tác từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019.

Lịch công tác từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019.

Lịch công tác từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019.

Lịch công tác từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019.

Lịch công tác từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019.

Lịch công tác từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019.

Lịch công tác từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019.

Lịch công tác từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019.

Lịch công tác từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019.

Lịch công tác từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019.

Lịch công tác từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019.

Lịch công tác từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019.

Lịch công tác từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018.

Lịch công tác từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018.

Lịch công tác từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018.

Lịch công tác từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018.

Lịch công tác từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

Lịch công tác từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018.

Lịch công tác từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018.

Lịch công tác từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018.

Lịch công tác từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018.

Lịch công tác từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018.

Lịch công tác từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018.

Lịch công tác từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018.

Lịch công tác từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018.

Lịch công tác từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018.

Lịch công tác từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018.

Lịch công tác từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018.

Lịch công tác từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018.

Lịch công tác từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018.

Lịch công tác từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018.

Lịch công tác từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018.

Lịch công tác từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018.

Lịch công tác từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018.

Lịch công tác từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018.

Lịch công tác từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018.

Lịch công tác từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018.

Lịch công tác từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

Lịch công tác từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018.

Lịch công tác từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018.

Lịch công tác từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018.

Lịch công tác từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018.

Lịch công tác từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018.

Lịch công tác từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018.

Lịch công tác từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018.

Lịch công tác từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018.

Lịch công tác từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018.

Lịch công tác từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018.

Lịch công tác từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018.

Lịch công tác từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018.

Lịch công tác từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

Lịch công tác từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018.

Lịch công tác từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018.

Lịch công tác từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018.

Lịch công tác từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018.

Lịch công tác từ ngày 19/02/2018 đến ngày 23/02/2018.

Lịch công tác từ ngày 12/02/2018 đến ngày 16/02/2018.

Lịch công tác từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018.

Lịch công tác từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018.

Lịch công tác từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018.

Lịch công tác từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018.

Lịch công tác từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018.

Lịch công tác từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018.

Lịch công tác từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017.

Lịch công tác từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017.

Lịch công tác từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017.

Lịch công tác từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017.

Lịch công tác từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017.

Lịch công tác từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017.

Lịch công tác từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017.

Lịch công tác từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017.

Lịch công tác từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017.

Lịch công tác từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017.

Lịch công tác từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017.

Lịch công tác từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017.

Lịch công tác từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017.

Lịch công tác từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017.

Lịch công tác từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017.

Lịch công tác từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017.

Lịch công tác từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017.

Lịch công tác từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017.

Lịch công tác từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017.

Lịch công tác từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017.

Lịch công tác từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017.

Lịch công tác từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017.

Lịch công tác từ ngày 16/7/2017 đến ngày 20/7/2017.

Lịch công tác từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017.

Lịch công tác từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

Lịch công tác từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017.

Lịch công tác từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017.

Lịch công tác từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017.

Lịch công tác từ ngày 14/4/2017 đến ngày 28/4/2017.

Lịch công tác từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017.

Lịch công tác từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017.

Lịch công tác từ ngày 03/4/2017 đến ngày 07/4/2017.

Lịch công tác từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017.

Lịch công tác từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017.

Lịch công tác từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017.

Lịch công tác từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10/3/2017.

Lịch công tác từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/3/2017.

Lịch công tác từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017.

Lịch công tác từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017.

Lịch công tác từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017.

Lịch công tác từ ngày 23/01/2017 đến ngày 27/01/2017.

Lịch công tác từ ngày 16/01/2017 đến ngày 20/01/2017.

Lịch công tác từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017.

Lịch công tác từ ngày 02/01/2017 đến ngày 06/01/2017.

Lịch công tác từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016.

Lịch công tác từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016.

Lịch công tác từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016.

Lịch công tác từ ngày 28/11/2016 đến ngày 02/12/2016.

Lịch công tác từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016.

Lịch công tác từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016.

Lịch công tác từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016.

Lịch công tác từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016.

Lịch công tác từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016.

Lịch công tác từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016.

Lịch công tác từ ngày 03/10/2016 đến ngày 07/10/2016.

Lịch công tác từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016.

Lịch công tác từ ngày 19/9/2016 đến ngày 23/9/2016.

Lịch công tác từ ngày 29/8/2016 đến ngày 02/9/2016.

Lịch công tác từ ngày 22/8/2016 đến ngày 26/8/2016.

Lịch công tác từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016.

Lịch công tác từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016.

Lịch công tác từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016.

Lịch công tác từ ngày 25/7/2016 đến ngày 29/7/2016.

Lịch công tác từ ngày 11/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

Lịch công tác từ ngày 04/7/2016 đến ngày 08/7/2016.

Lịch công tác từ ngày 27/6/2016 đến ngày 01/7/2016.

Lịch công tác từ ngày 20/6/2016 đến ngày 24/6/2016.

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp cận thông tin
Icon  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Icon  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  SỔ TAY NGHIỆP VỤ KIÊM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Icon  TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM
Icon  THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC