Đăng nhập
Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2020 TimKiem
  TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngày 17/01/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum ban hành kế hoạch 111-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum” (25/9/1930-25/9/2020).

Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về thực hiện kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 200/UBND-KTTH về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020.

Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020-2022 cho Phòng Côngchứng số 2 thuộc Sở Tư pháp.

Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng vi phạm phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong thời gian tới, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, ngày 20/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND để chỉ đạo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức các cuộc họp với Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với các cơ quan, đơn vị cấp huyện, giữa các cơ quan cấp huyện với cơ quan cấp xã… nhằm bảo đảm thông tin được truyền đạt nhanh, chính xác, tiết kiệm chi phí, thời gian, góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 17/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch 175/KH-UBND ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị, các điểm dân cư nông thôn đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 133/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 57/QĐ-BTP ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Ngày 02/01/2020 , Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn số 11/BTP-PBGDPL về việc phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020.

Ngày 15/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 146/UBND-KGVX tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020.

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Ngày 15/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 148/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân.

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về pháo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhằm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 14/01/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về pháo.

Ngày 14/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 132/UBND-KGVX về việc Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Ngày 10/01/2020 Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 121/BTP-KHTC về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp.

Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong công tác PCTN trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian đến; đồng thời làm cơ sở để các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo, ngày 10/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC