Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
  TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngày 23/9/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 7952/BYT-TTrB về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn và trong từng đơn vị.

Ngày 22/9/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công điện số 6741/CĐ-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để công tác tổ chức tiếp nhận, đón công dân của tỉnh Kon Tum trở về địa phương được thuận lợi, an toàn và đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID -19, ngày 22/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công văn số 3396/UBND-KGVX về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tỉnh Kon Tum tiếp nhận, đón công dân trở về địa phương.

Ngày 20/9/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 7820/BYT-DP về việc khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19.

Nhằm hỗ trợ kịp thời công dân là người tỉnh Kon Tum đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn cần về các địa phương của tỉnh Kon Tum;- Phòng, chống dịch từ xa và chủ động ngăn ngừa công dân tìm mọi cách trốn về địa phương, khó kiểm soát, làm lây lan dịch bệnh, ngày 22/9/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3395/UBND-KH về việc Tiếp nhận công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Ngày 21/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3383/UBND-KTHT về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19.

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 3367/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 301- TB/TU ngày 17/9/2021.

Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3352/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác quản lý; chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận người dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Ngày 16/9/2021, UBND Kon Tum tỉnh ban hành Công văn số 3315/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý chất thải phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch Covid- 19.

Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, cũng như để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) trước yêu cầu của thực tiễn triển khai công tác PBGDPL, ngày 14/9/2021, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Quyết định số 3289/QĐ-HĐPH phê duyệt danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng; Quyết định số 3288/QĐ-HĐPH ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum.

Đó là yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3269/UBND-KTTH ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 10 tháng 9 năm 2021

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 3272/KH-UBND về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/9/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3160/BTP-CNTT về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử.

Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế ký Quyết định số 4355/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Ngày 10/09/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1497/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid- 19".

Thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3240/UBND-NC để chỉ đạo thực hiện.

Để triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu hệ thống báo chí, truyền thông cần lưu ý làm rõ, truyền thông có điểm nhấn, phân tích, so sánh dựa trên cơ sở số liệu và đánh giá khoa học đối với tình hình diễn biến của dịch bệnh và kết quả của công tác điều trị, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho cuộc sống tiếp tục trở lại bình thường, ngày 06/9/2021, Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Kế hoạch số 04/KH-TBTT, Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 07/9 đến ngày 14/9/2021 với thông điệp Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

Đây là một trong những nội dung được Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không phải địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội) chỉ đạo thực hiện tại Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Để cán bộ y tế và các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch chủ động hơn nữa trong công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, ngày 03/9/2021, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) ban hành Công văn số 7316/BYT-MT về việc hướng dẫn an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2-9-2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Ngày 03/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid- 19.

Ngày 25/8/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ để triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3121/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Để góp phần chung tay cùng tỉnh Bình Dương sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định tình hình, bảo vệ sức khỏe nhân dân; ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3123/KH-UBND hỗ trợ nhân lực phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC