Đăng nhập
Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2020 TimKiem
  TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020, ngày 02/12/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4455/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

Thực hiện Kế hoạch số 3878/KH-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về “Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, ngày 27/11/2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 150 đại biểu. Đồng chí Vương Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở dự và khai mạc Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 4013/KH-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ngày 26/11/2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp cho khoảng 130 đại biểu. Đồng chí Trần Minh Thắng – Phó giám đốc Sở Tư pháp dự khai mạc Hội nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 23/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 23/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Ngày 25/11/2020, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 43/KH-STP về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.

Ngày 24/9/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 4331/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3650/BTP-PBGDPL ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4339/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện.

Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 4335/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Ngày 19/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng.

Đây là nội dung chính tại Văn bản số 6314/BYT-DP ngày 17/11/2020 của Bộ Y tế về tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020.

Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, ngày 10/11/2020, Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 13/11/2020, Sở Tư pháp Tổ chức Hội nghị để triển khai, tập huấn kiến thức pháp luật một số nội dung cơ bản về pháp luật công chứng, chứng thực cho đội ngũ công chức của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức tư pháp - hộ tịch của UBND các xã, phường, thị trấn và công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.Đồng chí Trần Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác Tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác hộ tịch; Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 03/9/2020 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn kiến thức pháp luật về hộ tịch, công chứng, chứng thực, ngày 12/11/2020, Sở Tư pháp Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn pháp luật về hộ tịch.

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua hệ thống bưu chính; đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân; bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; qua đó, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, ngày 13/11/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4267/UBND-KGVX để chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện Công văn số 4017/BTP-PBGDPL ngày 05/11/2020 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan, ngày 11/11/2020, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1162/STP-PBGDPL tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.

Bộ Y tế có Công văn số 6030/BYT-KCB ngày 04/11/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trước tình hình thiên tai, lũ lụt đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước, nhất là khu vực miền Trung, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, ngày 05/11/2020, Bộ Tư pháp có văn bản số 4107/BTP-PBGDPL chỉ đạo triển khai thực hiện tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.

Ngày 06/11/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 4182/KH-UBND về triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC