Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
  TIN TỨC - SỰ KIỆN

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, trong hai ngày 21/5 và 22/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội Đảng bộ lần X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 36/38 đảng viên trong toàn Đảng bộ; Đồng chí Trương Thị Kim Oanh, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo.

Ngày 21/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1186/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo động lực, sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phối hợp thực hiện tốt Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả công tác giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị; Bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo sự làn tỏa trong phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, ngày 20/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 18/KH-STP phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1708/UBND-KGVX về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19.

Ngày 13/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 634/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1709/UBND-TD về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1714/KH-UBND về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1693/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1058-CV/TU ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Ngày 12/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1060/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.

Ngày 13/5/2020, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1649/QĐ-HĐPH phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp.

Thực hiện Công văn số 540/BTP-KTrVB ngày 19/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá, Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum đã có Báo cáo số 125/BC-UBND về kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá (đang còn hiệu lực thi hành tính đến thời điểm hiện nay).

Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ngày 13/5/2020, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1646/KH-BCĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứngTháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1633/UBND-HTKT về đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, khối thi đua các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Ngày 09/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1590/UBND-KGVX về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 .

Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 1555/KH-UBND Thực hiện phong trào thi đua "Năm dân vận khéo" 2020.

Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1583/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, phấn đấu hằng năm tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 1062-CV/TU ngày 02 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 5700-CV/VPTU ngày 02 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy, ngày 7 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1565/UBND-NNTN để chỉ đạo thực hiện.

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 1568/UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận số 1222-KL/TU ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 04/5/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ĐTBXH ban hành Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Công văn 4306/BGTVT-CYT hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng chống Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới.

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1552/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật (BCVPL), tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC