Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
  TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai Văn bản số 4229/BTP-PLHSHC ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4070/UBND-NC để chỉ đạo thực hiện.

Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 4066/UBND-NC ngày 30/11/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn vản số 4064/UBND-NC chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/11/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4049/UBND-NC về việc đẩy mạnh tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Ngày 25/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4015/UBND-NC về việc Tăng cường triển khai công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 4011/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 24/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 2316/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong 02 ngày 16 và 17/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật năm 2022 cho đội ngũ công chức tư pháp cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Ngày 01/11/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

Đây là nội dung được nêu tại Công văn số 3866/UBND-NC ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 4478/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Ngày 15/11/2022, tại Khách sạn An Thái (58 Đoàn Thị Điểm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 cho các đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện; Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; Phòng Tư pháp và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 01/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTP quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam; ngày 08/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3789/UBND-KGVX để chỉ đạo thực hiện.

Ngày 01/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

Ngày 05/11/2022, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk Hà, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đăk Hà phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Những ngày đầu tháng 11 năm 2022, người dân thành phố Kon Tum và các vùng lân cận khi tham gia giao thông trên các tuyến đường chính của thành phố sẽ tận mắt trông thấy các bảng pa nô, băng rôn, áp phích với những khẩu hiệu truyền thông hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Ngày 26/10/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam ban hành Công văn số 4175/HĐPB về việc Truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Ngày 27/10/2022, tại Hội trường tầng 3, Khách sạn An Thái, địa chỉ: 58 Đoàn Thị Điểm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác giám định tư pháp. Đồng chí Vương Văn Tuyên – phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì khai mạc.

Sáng ngày 21/10/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi bế mạc Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng tỉnh Kon Tum năm 2022

Sáng 18/10, Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã khai mạc Cuộc thi tại thành phố Kon Tum.

Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3480/UBND-KGVX ngày 17/10/2022 về thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại giao ban khối Mặt trận và đoàn thể tỉnh 9 tháng năm 2022.

Ngày 14/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3452/UBND-TTHCC chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trang sau
    TÌM KIẾM
 
    LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC