Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320604
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Lịch công tác từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019
12/23/2019 12:55:38 PM     

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 23/12/2019 ĐẾN NGÀY 27/12/2019

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

Ngày: 23/12/2019

7h30: Họp Lãnh đạo Sở

8h00: Đ/c Trần Minh Thắng - PGĐ Sở dự họp tại VP UBND tỉnh

13h30: Đ/c Y Hòa - PGĐ Sở dự họp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

BA

Ngày: 24/12/2019

7h30: Các đ/c Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, trung tâm thuộc Sở dự HN trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020 (tại HT Ngọc Linh)

8h00: Đ/c Y Hòa - PGĐ Sở dự họp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

t

13h30: Hội nghị đánh giá, phân loại Đảng viên, tổ chức đảng năm 2019

Ngày: 25/12/2019

9h30: Đ/c Y Hòa - PGĐ Sở dự họp tại Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

Làm việc bình thường

NĂM

Ngày: 26/12/2019

Đ/c Y Hòa - PGĐ Sở đi công tác xã Ngọc Linh

-CT/TW

14h00: Đ/c Trần Minh Thắng - PGĐ Sở dự họp tại HĐND tỉnh

SÁU

Ngày: 27/12/2019

8h00: Đ/c Lê Văn Cương - PGĐ Sở dự họp tổ chức đấu giá

13h30: Đ/c Giám đốc Sở dự họp HĐND tỉnh

 

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Đề nghị góp ý dự thảo lần 2 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
Icon  Lịch công tác từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019
Icon  Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
Icon  Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019
Icon  Cấp xã: Nuôi con nuôi
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC