Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320575
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp toàn tỉnh năm 2020
1/9/2020 8:46:37 AM     

File đính kèm:

1. Bìa tài liệu

2. Chương trình Hội nghị

3. Báo cáo công tác tư pháp năm 2019

4. Báo cáo TĐKT năm 2019

5. Dự thảo Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020

6. Tham luận VBQPPL

7. Tham luận PBGDPL

8. Tham luận công chứng

9. Tham luận TGPL.

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Lịch công tác từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019
Icon  Đề nghị góp ý dự thảo lần 2 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
Icon  Lịch công tác từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019
Icon  Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019
Icon  Lịch công tác từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
Icon  Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC