Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771731
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
6/23/2022 3:57:25 PM     

Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp, công dân như sau:

1. Số điện thoại cố định: 0260.3887855 đặt tại Văn phòng Sở Tư pháp.

Địa chỉ: Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính và các ngày làm việc trong tuần.

2. Số điện thoại di động: 0919198975 của Lãnh đạo Văn phòng Sở Tư pháp.

Thời gian tiếp nhận: tiếp nhận 24/24 giờ và tất cả các ngày trong tuần./.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 24 lô (thửa) đất ở tại huyện Ngọc Hồi
Icon  Thông báo công khai dự kiến chuyển đổi chức vụ đối với công chức
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2022
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế
Icon  Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
Icon  Thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC