banner
Thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022
Thông báo: Tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum năm 2022
29-7-2022

Thông báo kết quả vòng 2 (phỏng vấn) và công nhận kết quả tuyển dụng (xét tuyển) viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp năm 2022

     Danh sách


 

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng (xét tuyển) viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum năm 2022

     Danh sách


Quyết định ban hành nội quy phỏng vấn tuyển dụng (xét tuyển) viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum năm 2022.


Thông báo Danh mục tài liệu, kết cấu nội dung đề phỏng vấn, thời gian địa điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng (xét tuyển) viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2022


Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển dụng (xét tuyển) viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2022


Thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham dự tuyển dụng (xét tuyển) vòng 2.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng (xét tuyển) vòng 2


Kế hoạch tuyển dụng.

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng.

Phiếu đăng ký dự tuyển.

Quyết định về việc thành lập hội đồng xét tuyển viên chức.

Quyết định về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng (xét tuyển) viên chức

Trên cơ sở Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2022.

Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum Thông báo tuyển dụng Viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2022, như sau.

1. Chỉ tiêu, vị trí cần tuyển dụng

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu, cụ thể:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 01 chỉ tiêu.

b) Vị trí cần tuyển dụng: (Có bảng tổng hợp chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng viên chức kèm theo cùng Thông báo này).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có trình độ đại học (trở lên) với chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc được giao.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ ngày 28/7/2022 đến hết ngày 28/8/2022.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc gửi theo đường bưu chính qua địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, tầng 4, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng

- Hình thức: Xét tuyển.

- Nội dung: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng, như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Nội dung phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành được căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

+ Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

5. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức

a) Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm akhoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm xét tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được xét tuyển của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển vào Viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông báo này (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trước pháp luật về các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp kê khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

 

 

Sở Tư pháp
Số lượt xem:803

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4790318 Tổng số người truy cập: 1158 Số người online:
TNC Phát triển: