Trang chủ Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
905/KH-UBND 31/3/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
457/KH-UBND 18/2/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh
456/KH-UBND 18/2/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh
260/KH-UBND 26/1/2022 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
271/KH-UBND 26/1/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh
93/QĐ-BTP 24/1/2022 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2022
148/KH-UBND 17/1/2022 Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022
35/KH-UBND 5/1/2022 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh
34/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
35/KH-STP 20/7/2021 Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở năm 2021
526/HC&BTTP 26/4/2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân.
17/KH-STP 9/4/2021 Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021
287/KH-UBND 25/1/2021 Triển khai công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/KH-STP 18/1/2021 Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4836/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
45/KH-STP 15/12/2020 Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tư pháp
4068/KH-UBND 28/10/2020 Thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
4013/KH-UBND 23/10/2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3987/KH-UBND 21/10/2020 Triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3878/KH-UBND 13/10/2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
17/KH-STP 13/5/2020 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Năm dân vận khéo” 2020
Trang: [1]12345678910
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC