banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
456/KH-UBND 18/2/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5397573 Tổng số người truy cập: 5017 Số người online:
TNC Phát triển: