Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
04/2014/QĐ-UBND 27/1/2014 Về việc ban hành đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2015.
05/2014/QĐ-UBND 27/1/2014 Về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020.
3210/KH-UBND 12/12/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
04/2015/TT-BTP 15/4/2015 Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
30/2015/QĐ-UBND 8/7/2015 V/v bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
115/STP-BTTP 14/3/2016 V/v đồng ý bổ sung Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng.
2484/UBND-NC 14/10/2016 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 05/6/2016 của Văn phòng Chính phủ
477/UBND-NC 27/2/2017 Giao nhiệm vụ tham mưu giải pháp phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
1643/KH-UBND 26/6/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017
130/QĐ-STP 24/11/2017 Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với ông Trần Đức Thành
131/QĐ-STP 24/11/2017 Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với bà Huỳnh Thị Mai Xuân
55/2017/QĐ-UBND 8/12/2017 Ban hành Quy định xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
296/UBND-NC 30/1/2018 Về việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản
561/UBND-NC 8/3/2018 Triển khai giải pháp thu hút luật sư trên địa bàn tỉnh
559/KH-UBND 8/3/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018
1184/KH-UBND 14/5/2018 Kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
2269/KH-UBND 13/8/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1159/QĐ-UBND 25/10/2018 Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Kon Tum
255/KH-UBND 30/1/2019 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
397/UBND-NCXDPL 26/2/2019 Về việc triển khai Thông báo số 56-TB/BCĐ ngày 15/01/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của tỉnh.
Trang: [1]2
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC