Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
1090/UBND-NC 25/5/2016 Triển khai công tác thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận hương mại và hàng giả
644/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
3547/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
91/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018
222/UBND-NC 23/1/2018 Triển khai nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.
261/UBND-NC 26/1/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1619/KH-UBND 22/6/2018 Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giaia đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh.
29/KH-STP 28/8/2018 Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2968/UBND-NCXDPL 25/10/2018 Về việc thực hiện Công văn số 10119/VPCP-V.I ngày 17/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.
369/KH-UBND 21/2/2019 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
483/KH-UBND 6/3/2019 Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
396/KH-UBND 14/2/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
488/UBND-NC 21/2/2020 Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
618/KH-UBND 3/3/2020 Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
3987/KH-UBND 21/10/2020 Triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC