Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
3123/KH-UBND 1/12/2014 Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước"
43/KH-UBND 13/1/2015 Kế hoạch triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/2015/CT-UBND 27/4/2015 Chỉ thị triển khai thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
02/2015/CT-UBND 9/10/2015 Về việc thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
96/QĐ-UBND 22/2/2017 Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc linh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1644/KH-UBND 26/6/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
47/2017/QĐ-UBND 22/9/2017 Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2770/KH-UBND 16/10/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
2997/UBND-NC 6/11/2017 Về việc thực hiện cách ghi tên thành phần dân tộc trên văn bản hành chính và giấy tờ cá nhân của công dân
68/STP-HCTP 17/1/2018 Triển khai Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.
04/KH-STP 18/1/2018 Kế hoạch triển khai công tác năm 2018 thuộc lĩnh vực Hành chính tư pháp
158/KH-UBND 17/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
229/UBND-NC 23/1/2018 Rà soát quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai của công dân.
560/UBND-NC 8/3/2018 Tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh
1103/KH-UBND 7/5/2018 Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018-2019
1522/UBND-NC 13/6/2018 Triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
4068/KH-UBND 28/10/2020 Thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
Trang: [1]
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC