Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
483/HĐPH-CV 14/7/2014 V/v Tổ chức đợt cao điểm năm 2014 phổ biến pháp luật về biển.
70/2014/QĐ-UBND 19/12/2014 V/v quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3323/KH-UBND 26/12/2014 Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016" theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46/KH-UBND 13/1/2015 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23/KH-HĐPH 9/2/2015 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2015
3122/KH-UBND 31/12/2015 Về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
10/QĐ-HĐPH 1/2/2016 Quyết định về việc kiện toàn danh sách thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh Kon Tum
52/QĐ-UBND 1/2/2016 Quyết định miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
53/QĐ-UBND 1/2/2016 Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
520/KH-UBND 17/3/2016 Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ 4 năm 2016
1092/UBND-NC 25/5/2016 Tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
1091/UBND-NC 25/5/2016 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
648/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1827/KH-UBND 13/7/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
592/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
588/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
215/KH-UBND 22/1/2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh
303/KH-UBND 30/1/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027"
108/QĐ-UBND 5/3/2018 Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
661/UBND-NC 23/3/2018 Về việc thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2018
Trang: [1]2
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC