Trang chủ Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
90/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
149/KH-UBND 16/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
08/KH-STP 23/1/2018 Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
496/KH-UBND 28/2/2018 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018
497/KH-UBND 28/2/2018 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2018
633/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch đối ngoại năm 2018
632/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
636/KH-UBND 20/3/2018 Kế hoạch tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
500/QĐ-UBND 21/5/2018 Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá công tác CCHC nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
24/KH-STP 11/6/2018 Kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ khảo sát “Các tập quán điển hình điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng của các cơ quan có thẩm quyền”
308/QĐ-UBND 13/6/2018 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên dịa bàn tỉnh Kon Tum
1156/QĐ-UBND 24/10/2018 Về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tư pháp
04/KH-STP 23/1/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
215/QĐ-UBND 6/3/2019 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019 - 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp
09/CTr-STP 8/3/2019 Chương trình công tác năm 2019
396/TB-STP 3/5/2019 Thông báo kết quả các Hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2019
191/KH-UBND 20/1/2020 Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020
2/KH-STP 12/2/2020 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020
557/KH-UBND 26/2/2020 Triển khai công tác Tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17/KH-STP 13/5/2020 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Năm dân vận khéo” 2020
Trang: 1[2]
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC