Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
17/KH-STP 13/5/2020 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Năm dân vận khéo” 2020
2/KH-STP 12/2/2020 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020
01/KH-STP 2/1/2020 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp
49/KH-STP 26/12/2019 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
45/KH-STP 19/12/2019 Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
60/KH-TTR 2/12/2019 Công tác thanh tra năm 2020
407/STP-BTTP 6/5/2019 Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 06/5/2019)
408/STP-BTTP 6/5/2019 Cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
396/TB-STP 3/5/2019 Thông báo kết quả các Hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2019
09/CTr-STP 8/3/2019 Chương trình công tác năm 2019
08/KH-STP 27/2/2019 Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành tư pháp năm 2019
133/STP-PBGDPL 21/2/2019 Về việc tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
04/KH-STP 23/1/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
41/KH-STP 17/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
39/KH-STP 12/12/2018 Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
29/KH-STP 28/8/2018 Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
24/KH-STP 11/6/2018 Kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ khảo sát “Các tập quán điển hình điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng của các cơ quan có thẩm quyền”
1184/KH-UBND 14/5/2018 Kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
1054/KH-UBND 2/5/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1055/KH-UBND 2/5/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trang: [1]2
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC