Trang chủ Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
261/UBND-NC 26/1/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
36/QĐ-UBND 26/1/2018 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017
229/UBND-NC 23/1/2018 Rà soát quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai của công dân.
222/UBND-NC 23/1/2018 Triển khai nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.
215/KH-UBND 22/1/2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh
158/KH-UBND 17/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
149/KH-UBND 16/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
91/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018
89/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
90/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33/KH-UBND 5/1/2018 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3547/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
592/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
588/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
576/QĐ-UBND 7/11/2017 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Kon Tum
2997/UBND-NC 6/11/2017 Về việc thực hiện cách ghi tên thành phần dân tộc trên văn bản hành chính và giấy tờ cá nhân của công dân
2770/KH-UBND 16/10/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
513/QĐ-UBND 22/9/2017 V/v Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh
1827/KH-UBND 13/7/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1659/KH-UBND 27/6/2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: 123[4]567
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC