Trang chủ Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
316/KH-UBND 19/2/2016 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
52/QĐ-UBND 1/2/2016 Quyết định miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
53/QĐ-UBND 1/2/2016 Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
176/KH-UBND 22/1/2016 Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
151/UBND-KTTH 19/1/2016 V/v rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phí
3122/KH-UBND 31/12/2015 Về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
242/KH-UBND 9/2/2015 Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
23/KH-HĐPH 9/2/2015 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2015
210/KH-UBND 4/2/2015 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
51/QĐ-UBND 3/2/2015 V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014)
185/KH-UBND 3/2/2015 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
107/KH-UBND 21/1/2015 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
34/QĐ-UBND 21/1/2015 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
02/CT-UBND 20/1/2015 Chỉ thị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015
63/KH-UBND 14/1/2015 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
43/KH-UBND 13/1/2015 Kế hoạch triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46/KH-UBND 13/1/2015 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3323/KH-UBND 26/12/2014 Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016" theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3210/KH-UBND 12/12/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3123/KH-UBND 1/12/2014 Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước"
Trang: 12345[6]7
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC