Trang chủ Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
08/KH-STP 23/1/2018 Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/KH-STP 22/1/2018 Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
04/KH-STP 18/1/2018 Kế hoạch triển khai công tác năm 2018 thuộc lĩnh vực Hành chính tư pháp
68/STP-HCTP 17/1/2018 Triển khai Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.
130/QĐ-STP 24/11/2017 Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với ông Trần Đức Thành
131/QĐ-STP 24/11/2017 Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với bà Huỳnh Thị Mai Xuân
23/KH-STP 9/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp
09/KH-STP 27/2/2017 Kế hoạch phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.
10/KH-STP 27/2/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
115/STP-BTTP 14/3/2016 V/v đồng ý bổ sung Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng.
557/TB-STP 12/8/2014 Về việc giới thiệu mẫu dấu mới của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
498/HD-STP 23/7/2014 Về việc lấy ý kiến và đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
483/HĐPH-CV 14/7/2014 V/v Tổ chức đợt cao điểm năm 2014 phổ biến pháp luật về biển.
474/STP-KSTTHC 10/7/2014 V/v rà soát, điều chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1[2]
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC