Trang chủ Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
01/2014/QĐ-UBND 17/1/2014 V/v ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
02/2014/QĐ-UBND 25/1/2014 Về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Kon Tum.
03/2014/QĐ-UBND 25/1/2014 Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành bảng giá thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã.
04/2014/QĐ-UBND 27/1/2014 Về việc ban hành đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2015.
05/2014/QĐ-UBND 27/1/2014 Về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020.
06/2014/QĐ-UIBND 27/1/2014 Về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2014.
07/2014/QĐ-UBND 27/1/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND về việc Quy định cụ thể về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.
09/2014/QĐ-UBND 29/1/2014 Về việc ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
10/2014/QĐ-UBND 30/1/2014 Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
474/STP-KSTTHC 10/7/2014 V/v rà soát, điều chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.
362/QĐ-UBND 18/7/2014 Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
498/HD-STP 23/7/2014 Về việc lấy ý kiến và đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
483/HĐPH-CV 14/7/2014 V/v Tổ chức đợt cao điểm năm 2014 phổ biến pháp luật về biển.
1860/UBND-NC 28/7/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.
557/TB-STP 12/8/2014 Về việc giới thiệu mẫu dấu mới của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
2762/UBND-NC 24/10/2014 V/v tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2838/UBND-NC 3/11/2014 V/v đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
3123/KH-UBND 1/12/2014 Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước"
3210/KH-UBND 12/12/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
70/2014/QĐ-UBND 19/12/2014 V/v quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: [1]2345678910
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC