banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2029/STP-HC&BTTP 14/12/2022 V/v đôn đốc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
93/2022/NQHĐND 12/12/2022 Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4212/KH-UBND 12/12/2022 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
194/QĐ-STP 6/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023
905/KH-UBND 31/3/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
457/KH-UBND 18/2/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh
456/KH-UBND 18/2/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh
260/KH-UBND 26/1/2022 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
271/KH-UBND 26/1/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh
93/QĐ-BTP 24/1/2022 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2022
148/KH-UBND 17/1/2022 Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022
35/KH-UBND 5/1/2022 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh
34/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
35/KH-STP 20/7/2021 Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở năm 2021
526/HC&BTTP 26/4/2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân.
17/KH-STP 9/4/2021 Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021
287/KH-UBND 25/1/2021 Triển khai công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/KH-STP 18/1/2021 Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4836/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
45/KH-STP 15/12/2020 Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tư pháp
4068/KH-UBND 28/10/2020 Thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4926054 Tổng số người truy cập: 2680 Số người online:
TNC Phát triển: