Trang chủ Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
74/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3323/KH-UBND 26/12/2014 Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016" theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
75/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 V/v quy định giá cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
43/KH-UBND 13/1/2015 Kế hoạch triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46/KH-UBND 13/1/2015 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
63/KH-UBND 14/1/2015 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
02/CT-UBND 20/1/2015 Chỉ thị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015
107/KH-UBND 21/1/2015 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
34/QĐ-UBND 21/1/2015 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
228/QĐ-BTP 30/1/2015 Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
210/KH-UBND 4/2/2015 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
51/QĐ-UBND 3/2/2015 V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014)
185/KH-UBND 3/2/2015 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
242/KH-UBND 9/2/2015 Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
23/KH-HĐPH 9/2/2015 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2015
04/2015/TT-BTP 15/4/2015 Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
01/2015/CT-UBND 27/4/2015 Chỉ thị triển khai thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
250/QĐ-UBND 27/4/2015 Quyết định về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
30/2015/QĐ-UBND 8/7/2015 V/v bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/2015/CT-UBND 9/10/2015 Về việc thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trang: 1[2]345678910
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC