Trang chủ Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
176/KH-UBND 22/1/2016 Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
151/UBND-KTTH 19/1/2016 V/v rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phí
316/KH-UBND 19/2/2016 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
97/QĐ-UBND 24/2/2016 Công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 thuộc kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố; Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015.
3122/KH-UBND 31/12/2015 Về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
10/QĐ-HĐPH 1/2/2016 Quyết định về việc kiện toàn danh sách thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh Kon Tum
52/QĐ-UBND 1/2/2016 Quyết định miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
53/QĐ-UBND 1/2/2016 Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
115/STP-BTTP 14/3/2016 V/v đồng ý bổ sung Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng.
520/KH-UBND 17/3/2016 Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ 4 năm 2016
04/2016/TT-BTP 3/3/2016 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
1090/UBND-NC 25/5/2016 Triển khai công tác thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận hương mại và hàng giả
1092/UBND-NC 25/5/2016 Tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
1089/KH-UBND 25/5/2016 Triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh.
1091/UBND-NC 25/5/2016 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
25/2016/QĐ-UBND 20/6/2016 v/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật.
38/2016/QĐ-UBND 28/9/2016 v/v ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum
2484/UBND-NC 14/10/2016 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 05/6/2016 của Văn phòng Chính phủ
200/KH-UBND 23/1/2017 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
71/QĐ-UBND 25/1/2017 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: 12[3]45678910
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC