banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4013/KH-UBND 23/10/2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3987/KH-UBND 21/10/2020 Triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3878/KH-UBND 13/10/2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
17/KH-STP 13/5/2020 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Năm dân vận khéo” 2020
1552/KH-UBND 7/5/2020 Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
901/KH-UBND 23/3/2020 Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020
797/KH-UBND 17/3/2020 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
779/UBND-NC 16/3/2020 Triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" năm 2020
718/KH-HĐPH 11/3/2020 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum năm 2020.
618/KH-UBND 3/3/2020 Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
39/TB-UBND 3/3/2020 Công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
557/KH-UBND 26/2/2020 Triển khai công tác Tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
488/UBND-NC 21/2/2020 Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
396/KH-UBND 14/2/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
2/KH-STP 12/2/2020 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020
365/UBND-NC 11/2/2020 Về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021
298/UBND-KH 5/2/2020 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
299/UBND-KH 5/2/2020 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
191/KH-UBND 20/1/2020 Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020
01/KH-STP 2/1/2020 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4925959 Tổng số người truy cập: 2395 Số người online:
TNC Phát triển: