banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
49/KH-STP 26/12/2019 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
3456/KH-UBND 25/12/2019 Triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
45/KH-STP 19/12/2019 Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
3312/KH-UBND 12/12/2019 Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
60/KH-TTR 2/12/2019 Công tác thanh tra năm 2020
407/STP-BTTP 6/5/2019 Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 06/5/2019)
408/STP-BTTP 6/5/2019 Cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
396/TB-STP 3/5/2019 Thông báo kết quả các Hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2019
09/CTr-STP 8/3/2019 Chương trình công tác năm 2019
215/QĐ-UBND 6/3/2019 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019 - 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp
482/KH-UBND 6/3/2019 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.
483/KH-UBND 6/3/2019 Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
08/KH-STP 27/2/2019 Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành tư pháp năm 2019
397/UBND-NCXDPL 26/2/2019 Về việc triển khai Thông báo số 56-TB/BCĐ ngày 15/01/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của tỉnh.
133/STP-PBGDPL 21/2/2019 Về việc tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
369/KH-UBND 21/2/2019 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
347/KH-UBND 15/2/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
270/KH-UBND 31/1/2019 Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
255/KH-UBND 30/1/2019 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
04/KH-STP 23/1/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4926018 Tổng số người truy cập: 2583 Số người online:
TNC Phát triển: