Trang chủ Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến ngành
    Văn bản của Sở Tư pháp
    Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp
    Văn bản khác
   Lĩnh vực Văn bản
    Bổ trợ tư pháp
    Công chứng - Chứng thực
    Bán đấu giá tài sản
    Hành chính tư pháp
    Cải cách hành chính
    Phổ biến, giáo dục Pháp luật
    Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL, Hỗ trợ pháp lý cho DN
    Trợ giúp pháp lý
    Thanh tra - Giải quyết KNTC
    Công tác văn phòng
    Khác
    Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
2770/KH-UBND 16/10/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
576/QĐ-UBND 7/11/2017 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Kon Tum
2997/UBND-NC 6/11/2017 Về việc thực hiện cách ghi tên thành phần dân tộc trên văn bản hành chính và giấy tờ cá nhân của công dân
592/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
588/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
130/QĐ-STP 24/11/2017 Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với ông Trần Đức Thành
131/QĐ-STP 24/11/2017 Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với bà Huỳnh Thị Mai Xuân
55/2017/QĐ-UBND 8/12/2017 Ban hành Quy định xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
56/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Bãi bỏ các văn bản do ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật
33/KH-UBND 5/1/2018 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
89/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
90/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3547/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
91/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018
149/KH-UBND 16/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
68/STP-HCTP 17/1/2018 Triển khai Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.
04/KH-STP 18/1/2018 Kế hoạch triển khai công tác năm 2018 thuộc lĩnh vực Hành chính tư pháp
158/KH-UBND 17/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
215/KH-UBND 22/1/2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh
229/UBND-NC 23/1/2018 Rà soát quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai của công dân.
Trang: 1234[5]678910
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC