banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1054/KH-UBND 2/5/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1055/KH-UBND 2/5/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
950/KH-UBND 17/4/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến tron cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
689/KH-UBND 26/3/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021"
661/UBND-NC 23/3/2018 Về việc thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2018
663/UBND-NC 23/3/2018 Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018
636/KH-UBND 20/3/2018 Kế hoạch tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
633/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch đối ngoại năm 2018
632/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
626/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạp pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
560/UBND-NC 8/3/2018 Tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh
561/UBND-NC 8/3/2018 Triển khai giải pháp thu hút luật sư trên địa bàn tỉnh
559/KH-UBND 8/3/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018
108/QĐ-UBND 5/3/2018 Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
496/KH-UBND 28/2/2018 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018
497/KH-UBND 28/2/2018 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2018
202/QĐ-UBND 23/2/2018 Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Tư pháp
344/UBND-NC 5/2/2018 Rà soát công bố văn bản QPPL hết hiệu lực và xây dựng danh mục NQ, QĐ quy định chi tiết các luật
296/UBND-NC 30/1/2018 Về việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản
303/KH-UBND 30/1/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027"
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4925994 Tổng số người truy cập: 2530 Số người online:
TNC Phát triển: