banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
261/UBND-NC 26/1/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
36/QĐ-UBND 26/1/2018 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017
229/UBND-NC 23/1/2018 Rà soát quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai của công dân.
222/UBND-NC 23/1/2018 Triển khai nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.
08/KH-STP 23/1/2018 Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
215/KH-UBND 22/1/2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh
05/KH-STP 22/1/2018 Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
04/KH-STP 18/1/2018 Kế hoạch triển khai công tác năm 2018 thuộc lĩnh vực Hành chính tư pháp
158/KH-UBND 17/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
68/STP-HCTP 17/1/2018 Triển khai Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.
149/KH-UBND 16/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
89/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
90/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
91/KH-UBND 11/1/2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018
33/KH-UBND 5/1/2018 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3547/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
56/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Bãi bỏ các văn bản do ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật
55/2017/QĐ-UBND 8/12/2017 Ban hành Quy định xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
130/QĐ-STP 24/11/2017 Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với ông Trần Đức Thành
131/QĐ-STP 24/11/2017 Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với bà Huỳnh Thị Mai Xuân
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4926060 Tổng số người truy cập: 2707 Số người online:
TNC Phát triển: