banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
592/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
588/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
576/QĐ-UBND 7/11/2017 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Kon Tum
2997/UBND-NC 6/11/2017 Về việc thực hiện cách ghi tên thành phần dân tộc trên văn bản hành chính và giấy tờ cá nhân của công dân
2770/KH-UBND 16/10/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
47/2017/QĐ-UBND 22/9/2017 Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
513/QĐ-UBND 22/9/2017 V/v Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh
41/2017/QĐ-UBND 23/8/2017 Bãi bỏ các văn bản do ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật
15/2017/NQ-HĐND 21/7/2017 Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1827/KH-UBND 13/7/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1659/KH-UBND 27/6/2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1643/KH-UBND 26/6/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017
1644/KH-UBND 26/6/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23/KH-STP 9/5/2017 Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp
811/KH-UBND 29/3/2017 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
644/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
647/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
648/KH-UBND 13/3/2017 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/KH-STP 27/2/2017 Kế hoạch phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.
10/KH-STP 27/2/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4925970 Tổng số người truy cập: 2448 Số người online:
TNC Phát triển: