banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
477/UBND-NC 27/2/2017 Giao nhiệm vụ tham mưu giải pháp phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
96/QĐ-UBND 22/2/2017 Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc linh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
426/UBND-NC 21/2/2017 Về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính
71/QĐ-UBND 25/1/2017 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
253/KH-UBND 25/1/2017 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
62/QĐ-UBND 25/1/2017 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố.
200/KH-UBND 23/1/2017 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
2484/UBND-NC 14/10/2016 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 05/6/2016 của Văn phòng Chính phủ
38/2016/QĐ-UBND 28/9/2016 v/v ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum
25/2016/QĐ-UBND 20/6/2016 v/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật.
1090/UBND-NC 25/5/2016 Triển khai công tác thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận hương mại và hàng giả
1092/UBND-NC 25/5/2016 Tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
1089/KH-UBND 25/5/2016 Triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh.
1091/UBND-NC 25/5/2016 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
520/KH-UBND 17/3/2016 Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ 4 năm 2016
115/STP-BTTP 14/3/2016 V/v đồng ý bổ sung Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng.
04/2016/TT-BTP 3/3/2016 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
97/QĐ-UBND 24/2/2016 Công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 thuộc kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố; Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015.
316/KH-UBND 19/2/2016 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10/QĐ-HĐPH 1/2/2016 Quyết định về việc kiện toàn danh sách thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh Kon Tum
Trang trước Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
4926029 Tổng số người truy cập: 2612 Số người online:
TNC Phát triển: