banner
Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2023
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ
4-10-2023

TIN TỨC

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số


Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số


Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2023


Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023


Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh


Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2023


Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023


Nâng cao hiệu quả sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo


Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay


Đôn đốc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP


UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thúc đẩy, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh


UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước


UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe


Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu của tỉnh Kon Tum

BBT
Số lượt xem:6303

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens LỊCH CÔNG TÁC (3-12-2023)
lens Công đoàn cơ sở (18-11-2023)
lens TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM (18-10-2023)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5535187 Tổng số người truy cập: 598 Số người online:
TNC Phát triển: