banner
Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2023
TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
9-6-2023

Tờ gấp phổ biến pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

26 loại tờ gấp phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng, hòa giải tại tòa án, tảo hôn...

Tờ gấp tìm hiểu Luật cư trú 1
Tờ gấp tìm hiểu Luật cư trú 2
Tờ gấp tìm hiểu các quy định về khai báo tạm vắng
Tờ gấp tìm hiểu các quy định về xóa đăng ký thường trú, tạm trú
Tờ gấp tìm hiểu các quy định về quản lý chất thải sinh hoạt 1
Tờ gấp tìm hiểu các quy định về quản lý chất thải sinh hoạt 2
Tờ gấp tìm hiểu các quy định về điều kiện đăng ký thường trú
Tờ gấp tìm hiểu các quy định về quyền, nghĩa vụ công dân về cư trú
Tờ gấp tìm hiểu các quy định về đăng ký tạm trú
Tờ gấp tìm hiểu các quy định về tách hộ
Tờ gấp tìm hiểu chế độ chính trị trong Hiến pháp năm 2013.
Tờ gấp tìm hiểu một số quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013.
Tờ gấp quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất.
Tờ gấp quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai.
Tờ gấp quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
BBT
Số lượt xem:10316

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM (18-10-2023)
lens LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP (16-5-2023)
lens PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 (26-5-2014)
lens VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP (26-5-2014)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5535211 Tổng số người truy cập: 683 Số người online:
TNC Phát triển: