banner
Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2023
Tài liệu họp, Hội nghị, Hướng dẫn nghiệp vụ
21-9-2023

Tài liệu Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống hóa VBQPPL


Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh


Tài liệu Hội nghị công chức, viên chức năm 2022


Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp toàn quốc năm 2023


Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật năm 2022


Tài liệu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước năm 2022


Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023.


Tài liệu hướng dẫn thực hiện số hóa sổ hộ tịch


Tài liệu Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiệp vụ về công tác Giám định tư pháp năm 2022


Tài liệu Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch năm 2022


Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

1. Bia Tai lieu HN so ket 2022.doc

1.1. Chuong trinh Hoi nghi so ket.doc

1.2. Danh muc tai lieu.doc

 1.3. Noi quy Hoi nghi so ket.doc

1.4. Goi y thao luan.doc

2. Du thao Bao cao so ket 6 thang dau nam 2022.docx

3. Bao chuyen de. STP tinh Quang Ninh.doc

4. Bao cao chuyen de. STP thanh pho Da Nang.doc

5. Bao cao chuyen de. Tong cuc Thi hanh an dan su.docx

6. Bao cao chuyen de. Cuc Bo tro tu phap.doc

7. Bo tai lieu TLKN 6 thang.doc


Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022


Tài liệu Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung về XPVPHC, áp dụng biện pháp XLHC GDTXPTT và kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC


Tài liệu Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực


Tài liệu hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật XLVPHC, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP


Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014


Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022


Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.


Tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025


Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Tài liệu Hội nghị triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTG ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

    - Tài liệu Hội nghị

    - Các chuyên đề tại Hội nghị.

    - Chương trình Hội nghị 


Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và công tác theo dõi THPL


Tài liệu Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Tài liệu Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp


Tài liệu Hội nghị triển khai,  tập huấn kiến thức pháp luật công chứng, chứng thực


Tài liệu Hội nghị triển khai,  tập huấn kiến thức pháp luật công tác hộ tịch

BBT
Số lượt xem:13438

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM (18-10-2023)
lens SỔ TAY NGHIỆP VỤ (12-9-2023)
lens Hỏi đáp pháp luật. (13-6-2023)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5535136 Tổng số người truy cập: 420 Số người online:
TNC Phát triển: