banner
Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2023
Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ V năm 2023
2-8-2023

 

 


Phối hợp triển khai một số nội dung liên quan đến tổ chức Hội thi ở cấp tỉnh


Thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ V năm 2023


Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum lần thứ V năm 2023


Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ V năm 2023


Triển khai một số nội dung liên đến tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ V năm 2023


Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum lần thứ V năm 2023


Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ V năm 2023


Triển khai thực hiện Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; ngày 29 tháng 6 năm 2023,  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2010/KH-UBND về tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum - lần thứ V năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội thi).

Kế hoạch được tổ chức nhằm tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023 và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Theo đó, các nội dung tổ chức Hội thi bao gồm:

1. Đối tượng dự thi: Đối tượng tham dự Hội thi là hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở đã đạt giải cao tại Hội thi của địa phương hoặc hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu của địa phương được lựa chọn đại diện cho huyện, thành phố tham dự Hội thi.
Mỗi huyện, thành phố chọn 01 đội tham gia Hội thi. Mỗi đội dự thi gồm 03 thành viên chính thức, 01 thành viên dự bị, trong đó 01 người làm Đội trưởng. Đối với phần thi giới thiệu, tiểu phẩm, các đội thi có thể huy động tối đa 05 người tham gia các vai phụ.

2. Nội dung thi: Quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013; Quy định pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng…; Kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; Kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp, quy ước, văn hóa, văn học dân gian (ca dao, tục ngữ, hò, vè…) cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.

3. Hình thức thi: Tổ chức thi tập thể theo đội dưới hình thức thi sân khấu hóa. Mỗi đội thi tham gia 4 phần thi: Thi giới thiệu; Kiến thức; Xử lý tình huống; Tiểu phẩm.

4. Thời gian, địa điểm: Hội thi dự kiến tổ chức trong 02 ngày (dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8 năm 2023 hoặc có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế); địa điểm tổ chức tại thành phố Kon Tum.
Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, tham mưu thành lập Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả tổ chức Hội thi khi có yêu cầu. Căn cứ kết quả tại Hội thi, lựa chọn, lập Danh sách đăng ký đội thi đại diện cho tỉnh Kon Tum gửi Ban Tổ chức Hội thi cấp Trung ương; đồng thời, cử lãnh đạo, công chức của đơn vị làm đầu mối dẫn đội thi của tỉnh tham gia Vòng thi khu vực, Vòng thi toàn quốc (nếu có) của Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV do Trung ương tổ chức theo đúng yêu cầu./.
BTC
Số lượt xem:2333

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Cấp xã: Nuôi con nuôi (12-11-2019)
lens Cấp xã: Hộ tịch (12-11-2019)
lens Cấp xã: Chứng thực (12-11-2019)
lens Cấp huyện: Hộ tịch (12-11-2019)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5535146 Tổng số người truy cập: 465 Số người online:
TNC Phát triển: