banner
Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2023
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023
21-9-2023
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023 (Hội nghị), cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG
1. Nội dung Hội nghị
Trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành với công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh về một số nội dung:
- Những nội dung liên quan đến đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Những khó khăn, vướng mắc về tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, nhu cầu về nhà ở của công nhân lao động.
- Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, người sử dụng lao động.
- Việc giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý nhà nước có liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động, doanh nghiệp về lĩnh vực lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự.
- Việc thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Các ý kiến, kiến nghị khác có liên quan.
2. Hình thức đối thoại
- Đối thoại thông qua hệ thống câu hỏi đã tổng hợp trước.
- Đối thoại trực tiếp từ những cá nhân tham dự Hội nghị (Có nội dung câu hỏi cụ thể gửi đăng ký tại Hội nghị).
3. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong tháng 11 năm 2023.
4. Địa điểm
- Điểm cầu tỉnh: Tại Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh.
- Điểm cầu các huyện, thành phố (Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố).
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Tại điểm cầu tỉnh: Dự kiến 150 đại biểu.
a) Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng trực tiếp đối thoại
- Chủ trì: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị liên quan.
b) Đại biểu mời
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (ngoài các đơn vị trực tiếp đối thoại tại điểm a mục 1 phần III).
- Thành phố Kon Tum: Đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Liên đoàn Lao động và các cơ quan chuyên môn có liên quan.
- Đại diện đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum.
- Phóng viên các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).
2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố: Căn cứ quy mô phòng họp trực tuyến, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định cụ thể thành phần và số lượng đại biểu là đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động tham dự Hội nghị ở điểm cầu địa phương. Thành phần tham dự do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mời:
- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, Liên đoàn Lao động và các cơ quan chuyên môn có liên quan cấp huyện.
- Đại biểu mời: Đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Huyện đoàn; công nhân, viên chức, người lao động…
BBT
Số lượt xem:3479

1 người đã bình chọn. Trung bình 1
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Cấp xã: Nuôi con nuôi (12-11-2019)
lens Cấp xã: Hộ tịch (12-11-2019)
lens Cấp xã: Chứng thực (12-11-2019)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5535213 Tổng số người truy cập: 698 Số người online:
TNC Phát triển: