banner
Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023
21-11-2023
Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4067/UBND-TTHCC về việc đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước có nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và nhiều văn bản có nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, các đơn vị địa phương đã có văn bản hướng dẫn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo các lĩnh vực, dịch vụ công trực tuyến do đơn vị cung cấp, triển khai; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đồng bộ về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đã tổ chức tập huấn đến các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh về sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện (từ ngày 01/01/2023 đến 15/11/2023) theo kết quả trích xuất từ Hệ thống thông tin  giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum về tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết hiện chỉ đạt 26,77%. Trong đó, cấp tỉnh: có 10/17 sở, ban ngành có số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã đạt trên 50%; cấp huyện: có 4/10 huyện, thành phố có số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã đạt trên 50%; cấp xã: có 06/102 xã có số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã đạt trên 50%.

Để hoàn thành chỉ tiêu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa (theo Quyết định số 17/QĐ-UBCĐSQG ngày 04 tháng 4 năm 2023), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Chỉ đạo công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến.
Triển khai thông báo đến các tổ chức, cá nhân về danh mục dịch vụ công trực tuyến do đo vị, địa phương tiếp nhận, giải quyết theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần; danh mục dịch vụ công trực tuyến được giảm lệ phí theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và danh mục dịch vụ công trực tuyến cắt giảm thời gian giải quyết thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Đối với các sở, ban ngành, địa phương có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến còn thấp (dưới 50%) tập trung nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 25 tháng 12 năm 2023.
Đến thời gian nêu trên, trường hợp các đơn vị, địa phương chưa đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến theo Quyết định số 17/QĐ-UBCĐSQG ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; tiến hành thực hiện rà soát theo các văn bản của Bộ ngành Trung ương, Công văn số 4022/UBND-TTHCC ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và thực tế triển khai tại ngành, địa phương để có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) tổng hợp, tham mưu kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến phù hợp với tình hình, thực tế của địa phương trong các năm tiếp theo./.
Trung Hiếu
Số lượt xem:35

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5535246 Tổng số người truy cập: 843 Số người online:
TNC Phát triển: