banner
Thứ 3, ngày 5 tháng 12 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/2023/QĐ-UBND 17/11/2023 Quyết định về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
68/KH-STP 10/10/2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở theo Thông tư số 05/2023/TT-BTP
115/QĐ-STP 26/9/2023 Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp
3193/KH-UBND 22/9/2023 Kế hoạch thực hiện công tác "Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm" trên địa bàn tỉnh
50/2023/QĐ-UBND 11/9/2023 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2888/KH-UBND 5/9/2023 Kế hoạch "Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh"
1679/KH-UBND 6/6/2023 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
39/KH-STP 7/4/2023 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp
08/2023/QĐ-UBND 17/3/2023 Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28/KH-STP 8/3/2023 Kế hoạch thực hiện công tác PCTN,TC và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023
575/KH-UBND 7/3/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
26/KH-STP 6/3/2023 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp
553/UBND-NC 6/3/2023 Về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25/KH-STP 2/3/2023 Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
500/KH-UBND 28/2/2023 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
475/KH-UBND 27/2/2023 Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10/QĐ-STP 24/2/2023 Quyết định ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
20/KH-STP 24/2/2023 Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại cơ quan Sở Tư pháp
18/KH-STP 23/2/2023 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Tư pháp
19/KH-STP 23/2/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của Sở Tư pháp
Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
5535128 Tổng số người truy cập: 391 Số người online:
TNC Phát triển: