banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2023
26-12-2022
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2023
 
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 11/11/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;
Sở Tư pháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp  năm 2023, như sau:
1. Phân công tiếp công dân định kỳ hàng tháng
Stt Ngày tháng năm Lãnh đạo Sở Tư pháp Lãnh đạo Thanh tra Sở Tư pháp Ghi chú
01 27/01/2023
(Thứ Sáu)
Giám đốc Sở  Chánh Thanh tra Sở  
02 27/02/2023
(Thứ Hai)
Giám đốc Sở  Chánh Thanh tra Sở  
03 27/3/2023
(Thứ Hai)
Giám đốc Sở  Chánh Thanh tra Sở  
04 25/4/2023
(Thứ Ba)
Giám đốc Sở  Chánh Thanh tra Sở  
05 25/5/2023
(Thứ Năm)
Giám đốc Sở  Chánh Thanh tra Sở  
06 26/6/2023
(Thứ Hai)
Giám đốc Sở  Chánh Thanh tra Sở  
07 25/7/2023
(Thứ Ba)
Giám đốc Sở  Chánh Thanh tra Sở  
08 25/8/2023
(Thứ Sáu)
Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
09 25/9/2023
(Thứ Hai)
Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
10 25/10/2023
(Thứ Tư)
Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
11 27/11/2023
(Thứ Hai)
Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
12 25/12/2023
(Thứ Hai)
Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
2. Địa điểm tiếp dân: Tại Phòng Tiếp công dân, Tầng 2,  Toà  nhà  A (Khối Văn hóa xã hội), Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Đt: 02603.910.603.
3. Thời gian tiếp công dân:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
4. Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.
Giám đốc Sở (hoặc ủy quyền Phó Giám đốc Sở) tiếp công dân đột xuất theo quy định khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.
Trong trường hợp, Lãnh đạo Thanh tra Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ thì ủy quyền hoặc phân công công chức Thanh tra Sở tiếp công dân.
Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Thanh tra Sở có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp.
Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và công dân được biết, phối hợp thực hiện./.
Thanh tra Sở
Số lượt xem:4310

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Cấp xã: Nuôi con nuôi (12-11-2019)
lens Cấp xã: Hộ tịch (12-11-2019)
lens Cấp xã: Chứng thực (12-11-2019)
lens Cấp huyện: Hộ tịch (12-11-2019)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808809 Tổng số người truy cập: 6735 Số người online:
TNC Phát triển: