banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Thông báo công khai kết quả, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức
23-1-2024
Xét Tờ trình số 05/TTr-TTR ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Thanh tra Sở về việc bổ nhiệm 01 Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp;
 
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 
Triển khai văn bản số 726-CV/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến đối với công tác cán bộ;
 
Lãnh đạo Sở Tư pháp đã chỉ đạo Văn phòng Sở nghiên cứu, tham mưu triển khai trình tự, thủ tục để bổ nhiệm 01 Phó Chánh Thanh theo quy định hiện hành.
 
Trên cơ sở thực hiện quy trình nhân sự theo quy định (quy trình 05 bước), Sở Tư pháp thông báo công khai kết quả như sau: đồng chí Mai Xuân Sơn -Thanh tra viên Thanh tra Sở là nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh Sở.  
 
Thông báo để các đơn vị, tổ chức, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở biết, tham gia ý kiến (nếu có) đối với nhân sự nêu trên. Ý kiến tham gia kính đề nghị gửi trực tiếp về Văn phòng Sở chậm nhất đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở biết, xử lý./.
BBT
Số lượt xem:3970

1 người đã bình chọn. Trung bình 5
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Cấp xã: Nuôi con nuôi (12-11-2019)
lens Cấp xã: Hộ tịch (12-11-2019)
lens Cấp xã: Chứng thực (12-11-2019)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808782 Tổng số người truy cập: 6191 Số người online:
TNC Phát triển: