banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp năm 2024
27-12-2023

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp năm 2024
         

            Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

          Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
          Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;
          Sở Tư pháp thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp năm 2024, cụ thể như sau:
          1. Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng

Stt Ngày tháng năm Lãnh đạo
Sở Tư pháp
 
Lãnh đạo
Thanh tra Sở Tư pháp
Ghi chú
01 25/01/2024 (Thứ Năm) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
02 26/02/2024 (Thứ Hai) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
03 25/03/2024 (Thứ Hai) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
04 25/04/2024 (Thứ Năm) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
05 27/05/2024 (Thứ Hai) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
06 25/06/2024 (Thứ Ba) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
07 25/07/2024 (Thứ năm) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
 
08
26/08/2024 (Thứ Hai)  
Giám đốc Sở
Chánh Thanh tra Sở  
09 25/09/2024(Thứ Tư) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
10 25/10/2024 (Thứ Sáu) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
11 25/11/2024 (Thứ Hai) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
12 25/12/2024 (Thứ Tư) Giám đốc Sở Chánh Thanh tra Sở  
 

          2. Địa điểm tiếp dân: Tại Phòng Tiếp công dân, Tầng 2,  Toà  nhà  A (Khối Văn hóa  - Xã hội), Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Điện thoại: 02603.910.603.
          3. Thời gian tiếp công dân:
          - Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
          - Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
         4. Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.
          Giám đốc Sở (hoặc ủy quyền Phó Giám đốc Sở) tiếp công dân đột xuất theo quy định khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.
         Trong trường hợp, Lãnh đạo Thanh tra Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ thì ủy quyền hoặc phân công công chức Thanh tra Sở tiếp công dân.
         Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Thanh tra Sở có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp.
          Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị và công dân được biết./.

BTC
Số lượt xem:4987

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Cấp xã: Nuôi con nuôi (12-11-2019)
lens Cấp xã: Hộ tịch (12-11-2019)
lens Cấp xã: Chứng thực (12-11-2019)
lens Cấp huyện: Hộ tịch (12-11-2019)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808790 Tổng số người truy cập: 6430 Số người online:
TNC Phát triển: