banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Công bố xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2023 của các sở, ban ngành, địa phương trong quý I năm 2024
3-4-2024
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Kế hoạch số 1085/KH-BCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số; ưu tiên nguồn lực để phấn đấu đạt các chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

(1) Tham mưu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. (2) Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các Kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024; Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 Về phát huy ưu điểm và khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 1324/TB-VP ngày 28 tháng 02 năm 2024 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; (3) Tổ chức các Phiên họp Ban Chỉ đạo; (4) Công bố xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2023 của các sở, ban ngành, địa phương (quý I năm 2024); (5) Triển khai công tác kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; (6) Tổ chức trao đổi, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số; (7) Tổ chức các buổi làm việc song phương với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về công nghệ để tham vấn các nội dung về chuyển đổi số và thu hút, phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Đồng thời, giao các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Chủ động đề xuất với Trưởng ban Ban Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý cần có sự phối hợp chỉ đạo, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) hoặc đột xuất thực hiện báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Lệ Quỳnh
Số lượt xem:35

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808830 Tổng số người truy cập: 6992 Số người online:
TNC Phát triển: